Telemarksbarometeret logo

Direktevalg
Les artikkelen: Folkevekst 2. kvartal

Folkevekst 2. kvartal

18. august 2016

Telemark hadde en folkevekst 2. kvartal på 418 personer, tilsvarende en økning på...

Les mer

Les artikkelen: Ledigheten i Telemark er for første gang på landsgjennomsnittet

Ledigheten i Telemark er for første gang på landsgjennomsnittet

29. juli 2016

Ved utgangen av juli var det registrert 2835 helt ledige ved NAV i Telemark, det...

Les mer

Les artikkelen: Stadig færre 16-19 åringer i Telemark

Stadig færre 16-19 åringer i Telemark

29. juni 2016

Det viser nye befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I følge...

Les mer

Les artikkelen: 192 200 telemarkinger i 2040

192 200 telemarkinger i 2040

23. juni 2016

Det viser mellomalternativet i Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskriv...

Les mer

Les artikkelen: Svak økning i antall nyetableringer

Svak økning i antall nyetableringer

20. juni 2016

1649 nyetableringer ble registrert i Telemark i 2015, mot 1614 året før. Det er e...

Les mer

Les artikkelen: Endringer i sysselsettingsstatistikken

Endringer i sysselsettingsstatistikken

20. juni 2016

Som følge av overgang til nytt datagrunnlag er ikke tallene fra SSB for antall sy...

Les mer

Les artikkelen: Stadig flere fullfører videregående opplæring

Stadig flere fullfører videregående opplæring

02. juni 2016

Blant elever som startet videregående opplæring i Telemark i 2010, hadde 72 prose...

Les mer

Les artikkelen: Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen i Telemark

Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen i Telemark

18. april 2016

Sosial ulikhet i helse gjennomsyrer de to andre store utfordringene på folkehelse...

Les mer

Les artikkelen: Folkevekst i alle fylker - svak vekst i Telemark

Folkevekst i alle fylker - svak vekst i Telemark

19. februar 2016

Alle fylkene hadde folkevekst i 2015. Telemark hadde en vekst på 541 personer.

Les mer