Telemarksbarometeret logo

Direktevalg
Les artikkelen: Ingen folkevekst 1.kvartal

Ingen folkevekst 1.kvartal

19. mai 2017

Telemark var blant tre fylker som hadde nedgang i folketallet 1.kvartal. For Tele...

Les mer

Les artikkelen: Fra nedgang til vekst i antall arbeidsplasser

Fra nedgang til vekst i antall arbeidsplasser

18. mai 2017

Telemark hadde vekst i antall arbeidsplasser målt i antall sysselsatte etter arbe...

Les mer

Les artikkelen: Andelen som snuser øker

Andelen som snuser øker

16. mai 2017

Selv om omfanget av røyking har blitt betydelig redusert de siste årene, har det...

Les mer

Les artikkelen: Flere nyetableringer

Flere nyetableringer

15. mai 2017

1755 nyetableringer ble registrert i Telemark i 2016. Det er 106 flere enn året f...

Les mer

Les artikkelen: Få følger de nasjonale kostrådene

Få følger de nasjonale kostrådene

09. mai 2017

Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2012 viser at 48 prosen...

Les mer

Les artikkelen: Nedgang i ledigheten

Nedgang i ledigheten

28. april 2017

Ved utgangen av april 2017 var det registrert 2 641 helt ledige ved NAV i Telemar...

Les mer

Les artikkelen: 2016: Folketilvekst som følge av fødselsoverskudd og nettoinnflytting

2016: Folketilvekst som følge av fødselsoverskudd og nettoinnflytting

27. april 2017

Telemark hadde i 2016 en folketilvekst på 813. Tilveksten var et resultat av et f...

Les mer

Les artikkelen: Klimaendringer forventes

Klimaendringer forventes

17. mars 2017

«Klimaprofil Telemark» (rapport fra Norsk klimaservicesenter) gir en oversikt ove...

Les mer

Les artikkelen: Økt befolkningsvekst

Økt befolkningsvekst

03. mars 2017

Folketallet i Telemark var 173 037 pr. 1. januar 2017. Det var en økning på 813 f...

Les mer