Telemarksbarometeret logo

Direktevalg
Les artikkelen: Gode sosiale relasjoner er av stor betydning for ungdommers psykiske helse

Gode sosiale relasjoner er av stor betydning for ungdommers psykiske helse

15. september 2017

Nye tall viser at sosiale relasjoner til foreldre, venner og skole er avgjørende...

Les mer

Les artikkelen: Svake tall for reiselivet

Svake tall for reiselivet

13. september 2017

En svak utvikling i tallet på overnattinger i Telemark i årets første måneder ble...

Les mer

Les artikkelen: Kraftig nedgang i ledigheten

Kraftig nedgang i ledigheten

12. september 2017

Ved utgangen av august var 2 433 registrert helt ledige ved NAV Telemark, tilsvar...

Les mer

Les artikkelen: Folkevekst 2.kvartal

Folkevekst 2.kvartal

22. august 2017

Fra en nedgang på -6 i 1.kvartal, hadde Telemark en folkevekst i 2.kvartal på 257.

Les mer

Les artikkelen: Færre med hull i tennene

Færre med hull i tennene

17. august 2017

De siste tjue årene har tannhelsen blant barn og unge generelt sett blitt bedre,...

Les mer

Les artikkelen: Stabile pendlingsstrømmer

Stabile pendlingsstrømmer

08. august 2017

Tall for 2016 indikerer at Telemark har en svak økning i innpendling og en svak n...

Les mer

Les artikkelen: Høyest utdanningsnivå i Oslo

Høyest utdanningsnivå i Oslo

15. juni 2017

I Telemark hadde 26 prosent utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På...

Les mer

Les artikkelen: Mest handel i Seljord, størst økning i Bø.

Mest handel i Seljord, størst økning i Bø.

01. juni 2017

Seljord har fortsatt størst detaljhandelomsetning pr. innbygger av kommunene i Te...

Les mer

Les artikkelen: Ingen folkevekst 1.kvartal

Ingen folkevekst 1.kvartal

19. mai 2017

Telemark var blant tre fylker som hadde nedgang i folketallet 1.kvartal. For Tele...

Les mer