Telemarksbarometeret logo

Direktevalg
Les artikkelen: Klimaendringer forventes

Klimaendringer forventes

17. mars 2017

«Klimaprofil Telemark» (rapport fra Norsk klimaservicesenter) gir en oversikt ove...

Les mer

Les artikkelen: Økt befolkningsvekst

Økt befolkningsvekst

03. mars 2017

Folketallet i Telemark var 173 037 pr. 1. januar 2017. Det var en økning på 813 f...

Les mer

Les artikkelen: Redusert ledighet for alle grupper

Redusert ledighet for alle grupper

03. mars 2017

Ved utgangen av februar var det registrert 3 061 helt ledige ved NAV i Telemark....

Les mer

Les artikkelen: Folkevekst 3.kvartal

Folkevekst 3.kvartal

17. november 2016

Telemark hadde en folkevekst i 3.kvartal på 230 personar, tilsvarende 0.13 prosen...

Les mer

Les artikkelen: Svake tall for reiselivet

Svake tall for reiselivet

26. september 2016

Mens overnattingstallene for juli ga rekord på landsbasis, var tallene for Telema...

Les mer

Les artikkelen: Andelen med innvandrerbakgrunn øker

Andelen med innvandrerbakgrunn øker

06. september 2016

1.januar 2016 bodde det 17 713 innvandrere i Telemark. Dette utgjorde 10,3 prosen...

Les mer

Les artikkelen: Stadig færre 16-19 åringer i Telemark

Stadig færre 16-19 åringer i Telemark

29. juni 2016

Det viser nye befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I følge...

Les mer

Les artikkelen: 192 200 telemarkinger i 2040

192 200 telemarkinger i 2040

23. juni 2016

Det viser mellomalternativet i Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskriv...

Les mer

Les artikkelen: Svak økning i antall nyetableringer

Svak økning i antall nyetableringer

20. juni 2016

1649 nyetableringer ble registrert i Telemark i 2015, mot 1614 året før. Det er e...

Les mer