Telemarksbarometeret logo

Direktevalg
Les artikkelen: Færre går lenge ledige

Færre går lenge ledige

06. februar 2017

Ved utgangen av januar 2017 var det registrert 3 035 helt ledige ved NAV i Telema...

Les mer

Les artikkelen: Folkevekst 3.kvartal

Folkevekst 3.kvartal

17. november 2016

Telemark hadde en folkevekst i 3.kvartal på 230 personar, tilsvarende 0.13 prosen...

Les mer

Les artikkelen: Svake tall for reiselivet

Svake tall for reiselivet

26. september 2016

Mens overnattingstallene for juli ga rekord på landsbasis, var tallene for Telema...

Les mer

Les artikkelen: Andelen med innvandrerbakgrunn øker

Andelen med innvandrerbakgrunn øker

06. september 2016

1.januar 2016 bodde det 17 713 innvandrere i Telemark. Dette utgjorde 10,3 prosen...

Les mer

Les artikkelen: Stadig færre 16-19 åringer i Telemark

Stadig færre 16-19 åringer i Telemark

29. juni 2016

Det viser nye befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I følge...

Les mer

Les artikkelen: 192 200 telemarkinger i 2040

192 200 telemarkinger i 2040

23. juni 2016

Det viser mellomalternativet i Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskriv...

Les mer

Les artikkelen: Svak økning i antall nyetableringer

Svak økning i antall nyetableringer

20. juni 2016

1649 nyetableringer ble registrert i Telemark i 2015, mot 1614 året før. Det er e...

Les mer

Les artikkelen: Endringer i sysselsettingsstatistikken

Endringer i sysselsettingsstatistikken

20. juni 2016

Som følge av overgang til nytt datagrunnlag er ikke tallene fra SSB for antall sy...

Les mer

Les artikkelen: Stadig flere fullfører videregående opplæring

Stadig flere fullfører videregående opplæring

02. juni 2016

Blant elever som startet videregående opplæring i Telemark i 2010, hadde 72 prose...

Les mer